Nicole Laurent, LMHC


Vui lòng chỉ định bạn đang liên hệ với tôi từ đâu! Tôi hiện đang làm việc với những người đến từ Hoa Kỳ và Canada cũng như các quốc gia khác khi múi giờ và rào cản ngôn ngữ cho phép với tư cách là nhà giáo dục và nhà tư vấn.