Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật trước khi sử dụng Trang web này.

Sự đồng ý của Chính sách Bảo mật.

Trang web và Nội dung của nó thuộc sở hữu của Family Renewal, Inc DBA Mental Health Keto (“Công ty”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”). Thuật ngữ “bạn” đề cập đến người dùng hoặc người xem Trang web của chúng tôi (“Trang web”).

Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, xử lý và phân phối thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân (như được định nghĩa bên dưới) được sử dụng để truy cập Trang web này. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Việc sử dụng thông tin được thu thập thông qua Trang web của chúng tôi sẽ được giới hạn cho các mục đích theo Chính sách Bảo mật này và cả Điều khoản Sử dụng của chúng tôi nếu bạn là khách hàng hoặc khách hàng.

Vui lòng đọc kĩ chính sách bảo mật này. Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này trên Trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Trong trường hợp có sự thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và / hoặc một thông báo nổi bật trên Trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân hoặc đóng góp nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc được chúng tôi thu thập trên hoặc thông qua Trang web của chúng tôi hoặc nội dung của nó được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật này. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc nội dung của nó, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật này, cho dù bạn đã đọc nó hay chưa. 

Thông tin Chúng tôi Có thể Thu thập.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn để có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm tích cực khi sử dụng Trang web hoặc nội dung của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập lượng thông tin tối thiểu cần thiết để chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi với bạn. Chúng tôi có thể thu thập:

 1. Tên và địa chỉ email để chúng tôi có thể gửi bản tin cho bạn - bạn sẽ hoàn toàn đồng ý với điều này bằng cách cung cấp thông tin này cho chúng tôi trong các biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.
 2. Thông tin thanh toán bao gồm tên, địa chỉ và thông tin thẻ tín dụng để chúng tôi có thể xử lý thanh toán để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn theo nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi.
 3. Tên và địa chỉ email nếu bạn điền vào biểu mẫu liên hệ của chúng tôi với một câu hỏi. Chúng tôi có thể gửi cho bạn các email tiếp thị với sự đồng ý của bạn hoặc nếu chúng tôi tin rằng chúng tôi có lợi ích hợp pháp để liên hệ với bạn dựa trên liên hệ hoặc câu hỏi của bạn.
 4. Thông tin từ bạn từ một ưu đãi đồng thương hiệu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ làm rõ ai đang thu thập thông tin và chính sách bảo mật của ai được áp dụng. Nếu cả hai / tất cả các bên đang giữ lại thông tin bạn cung cấp, điều này cũng sẽ được làm rõ ràng, cũng như các liên kết đến tất cả các chính sách bảo mật.


Xin lưu ý rằng thông tin ở trên (“Dữ liệu Cá nhân”) mà bạn cung cấp cho chúng tôi là tự nguyện và bằng cách cung cấp thông tin này cho chúng tôi, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng, thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân này. Bạn có thể từ chối hoặc yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại nicole@mentalhealthketo.com.

Nếu bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân nhất định, bạn có thể không tham gia được vào các khía cạnh nhất định của Trang web hoặc Nội dung của chúng tôi.

Thông tin khác mà chúng tôi có thể thu thập.

 1. Thu thập và sử dụng dữ liệu ẩn danh

Để duy trì chất lượng cao của Trang web, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ IP của bạn để giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi và quản lý Trang web bằng cách xác định khu vực nào của Trang web được sử dụng nhiều nhất và để hiển thị nội dung theo sở thích của bạn. Địa chỉ IP của bạn là số được gán cho các máy tính được kết nối với Internet. Đây về cơ bản là “dữ liệu lưu lượng truy cập” không thể nhận dạng cá nhân bạn nhưng hữu ích cho chúng tôi cho mục đích tiếp thị và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Việc thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập không tuân theo các hoạt động của người dùng trên bất kỳ trang web nào khác dưới bất kỳ hình thức nào. Dữ liệu lưu lượng truy cập ẩn danh cũng có thể được chia sẻ với các đối tác kinh doanh và nhà quảng cáo trên cơ sở tổng hợp.

 • Sử dụng "Cookie"

Chúng tôi có thể sử dụng tính năng “cookie” tiêu chuẩn của các trình duyệt web chính. Chúng tôi không đặt bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào trong cookie, cũng như không sử dụng bất kỳ cơ chế thu thập dữ liệu nào trên Trang web của chúng tôi ngoài cookie. Bạn có thể chọn tắt cookie thông qua cài đặt của trình duyệt web của riêng bạn. Tuy nhiên, việc tắt chức năng này có thể làm giảm trải nghiệm của bạn trên Trang web của chúng tôi và một số tính năng có thể không hoạt động như dự kiến.

Chúng tôi làm gì với thông tin chúng tôi thu thập.

 1. Liên hệ với bạn.

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn với thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi dựa trên những cơ sở hợp pháp này để xử lý:

 1. Bằng lòng. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu bạn cho chúng tôi sự đồng ý rõ ràng, rõ ràng, khẳng định để liên hệ với bạn.
 2. Hợp đồng. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn theo nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn mua từ chúng tôi.
 3. Lãi suất chính đáng. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu chúng tôi cảm thấy bạn có lợi ích chính đáng khi nhận được phản hồi từ chúng tôi. Ví dụ: nếu bạn đăng ký hội thảo trên web, chúng tôi có thể gửi cho bạn các email tiếp thị dựa trên nội dung của hội thảo trên web đó. Bạn sẽ luôn có tùy chọn để chọn không nhận bất kỳ email nào của chúng tôi.
 • Xử lý thanh toán.

Chúng tôi sẽ sử dụng Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi để xử lý thanh toán của bạn cho việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ theo hợp đồng. Chúng tôi chỉ sử dụng các bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba luôn quan tâm đến việc bảo mật dữ liệu và tuân thủ GDPR. 

 • Quảng cáo trên mạng xã hội được nhắm mục tiêu.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu bạn cung cấp để chạy quảng cáo trên mạng xã hội và / hoặc tạo đối tượng trông giống nhau cho quảng cáo.

 • Chia sẻ với các bên thứ ba.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy, chẳng hạn như nhà cung cấp bản tin của chúng tôi để liên hệ với bạn qua email hoặc tài khoản người bán của chúng tôi để xử lý thanh toán và tài khoản Google / mạng xã hội để chạy quảng cáo và các chi nhánh của chúng tôi.

Người khác đang xem.

Lưu ý rằng bất cứ khi nào bạn tự nguyện cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình để người khác xem trực tuyến thông qua Trang web này hoặc nội dung của nó, thì những người khác có thể nhìn thấy, thu thập và sử dụng dữ liệu đó, và do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc không phù hợp nào đối với thông tin đó bạn tự nguyện chia sẻ (tức là chia sẻ nhận xét về bài đăng trên blog, đăng trong nhóm Facebook mà chúng tôi quản lý, chia sẻ thông tin chi tiết về cuộc gọi huấn luyện nhóm, v.v.).

Gửi, lưu trữ, chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân.

Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ nội bộ hoặc thông qua hệ thống quản lý dữ liệu. Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ chỉ được truy cập bởi những người giúp lấy, quản lý hoặc lưu trữ thông tin đó hoặc những người có nhu cầu chính đáng để biết Dữ liệu Cá nhân đó (tức là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, nhà cung cấp bản tin, bộ xử lý thanh toán hoặc thành viên nhóm của chúng tôi).

Điều quan trọng cần lưu ý là chúng tôi có thể chuyển dữ liệu ra quốc tế. Đối với người dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân ra bên ngoài Liên minh Châu Âu. Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn đồng ý với những chuyển giao này theo Chính sách Bảo mật này.

Lưu trữ dữ liệu.

Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian tối thiểu cần thiết để cung cấp cho bạn thông tin và / hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu từ chúng tôi. Chúng tôi có thể bao gồm một số Dữ liệu Cá nhân nhất định trong thời gian dài hơn nếu cần thiết cho các nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng và kế toán.

Bảo mật.

Chúng tôi mong muốn giữ bí mật Dữ liệu Cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu luật pháp yêu cầu hoặc với niềm tin thiện chí rằng: (1) hành động đó là cần thiết để bảo vệ và bảo vệ tài sản hoặc quyền của chúng tôi hoặc của người dùng hoặc người được cấp phép của chúng tôi, (2) hành động ngay lập tức cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân hoặc quyền của người dùng của chúng tôi hoặc công chúng, hoặc (3) để điều tra hoặc phản hồi bất kỳ vi phạm thực sự hoặc cố ý nào đối với Chính sách quyền riêng tư này hoặc Tuyên bố từ chối trách nhiệm, Điều khoản và Điều kiện trên Trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ Điều khoản Sử dụng hoặc thỏa thuận nào khác với chúng tôi.

Mật khẩu.

Để sử dụng các tính năng nhất định của Trang web hoặc nội dung của nó, bạn có thể cần tên người dùng và mật khẩu. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu, và bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động, cho dù của bạn hay của người khác, xảy ra dưới tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn và trong tài khoản của bạn. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không bảo vệ tên người dùng, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản của mình. Nếu bạn chia sẻ tên người dùng hoặc mật khẩu của mình với người khác, họ có thể tự chịu rủi ro khi truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc không thích hợp tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Để giúp bảo vệ khỏi việc sử dụng trái phép hoặc không đúng cách, hãy đảm bảo rằng bạn đăng xuất vào cuối mỗi phiên yêu cầu tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giữ (các) tên người dùng và mật khẩu của bạn ở chế độ riêng tư và sẽ không chia sẻ (các) mật khẩu của bạn mà không có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp cần thiết khi luật pháp yêu cầu hoặc với thiện chí tin rằng hành động đó là cần thiết, đặc biệt khi việc tiết lộ là cần thiết để xác định, liên hệ hoặc khởi kiện một người nào đó có thể đang gây thương tích cho người khác hoặc can thiệp vào quyền hoặc tài sản của chúng tôi.

Cách bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình.

Bạn có quyền:

 1. Yêu cầu thông tin về cách Dữ liệu Cá nhân của bạn đang được sử dụng và yêu cầu bản sao Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi sử dụng.
  1. Hạn chế xử lý nếu bạn cho rằng Dữ liệu Cá nhân không chính xác, bất hợp pháp hoặc không còn cần thiết.
  1. Chỉnh sửa hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân và nhận xác nhận về việc chỉnh sửa hoặc xóa. (Bạn có “quyền được lãng quên”).
  1. Rút lại sự đồng ý của bạn bất kỳ lúc nào đối với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.
 2. Nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát nếu bạn cảm thấy chúng tôi đang sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn một cách bất hợp pháp.
 3. Nhận và chuyển dữ liệu cá nhân sang một bộ điều khiển khác mà không có sự cản trở của chúng tôi.
 4. Phản đối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.
 5. Không phải tuân theo một quyết định tự động chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ, điều này ảnh hưởng đáng kể hoặc hợp pháp đến bạn.

Hủy đăng ký.

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin điện tử hoặc cập nhật của chúng tôi bất kỳ lúc nào thông qua liên kết hủy đăng ký ở chân trang của tất cả các liên lạc qua email. Nếu bạn có thắc mắc hoặc đang gặp sự cố khi hủy đăng ký, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nicole@mentalhealthketo.com.

An ninh.

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn khỏi bị lạm dụng, tiết lộ hoặc truy cập trái phép. Chúng tôi chỉ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy, những người sử dụng cùng mức độ cẩn thận trong việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn như chúng tôi. Nói như vậy, chúng tôi không thể đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ luôn được bảo mật do vi phạm công nghệ hoặc bảo mật. Nếu có vi phạm dữ liệu mà chúng tôi nhận thấy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức.

Chính sách chống thư rác.

Chúng tôi có chính sách không spam và cung cấp cho bạn khả năng từ chối nhận các liên lạc của chúng tôi bằng cách chọn liên kết hủy đăng ký ở chân trang của tất cả các e-mail. Chúng tôi đã thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ Đạo luật CAN-SPAM năm 2003 bằng cách không bao giờ gửi thông tin sai lệch. Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê hoặc chia sẻ địa chỉ email của bạn.

Trang web của bên thứ ba.

Chúng tôi có thể liên kết đến các trang web khác trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với nội dung và hoạt động của bất kỳ cá nhân, công ty hoặc tổ chức nào khác có trang web hoặc tài liệu có thể được liên kết với Trang web của chúng tôi hoặc nội dung của nó, và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của thông tin trên trang web của họ hoặc mà bạn tự nguyện chia sẻ với trang web của họ. Vui lòng xem lại các chính sách bảo mật của họ để biết các nguyên tắc về cách họ tương ứng lưu trữ, sử dụng và bảo vệ quyền riêng tư của Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Tuân thủ Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của Trẻ em.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi tuân theo COPPA (Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trên mạng của trẻ em) và GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu). Trang web của chúng tôi và nội dung của nó hướng đến những cá nhân từ 18 tuổi trở lên.

Thông báo về các thay đổi.

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn, chẳng hạn như thông tin liên hệ của bạn, để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Trang web hoặc nội dung của Trang web, hoặc, nếu được yêu cầu, để gửi cho bạn thông tin bổ sung về chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi, chỉnh sửa hoặc thay đổi trang web của chúng tôi, nội dung của trang web và Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ lúc nào. Những thay đổi và / hoặc sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay sau khi đăng Chính sách Bảo mật được cập nhật của chúng tôi. Vui lòng xem lại Chính sách Bảo mật này theo định kỳ. Việc tiếp tục sử dụng bất kỳ thông tin nào thu được thông qua hoặc trên Trang web hoặc nội dung của nó sau khi đăng các thay đổi và / hoặc sửa đổi cấu thành sự chấp nhận Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi. Nếu có thay đổi quan trọng đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email hoặc bằng một ghi chú nổi bật trên Trang web của chúng tôi.

Bộ điều khiển và Bộ xử lý dữ liệu.

Chúng tôi là người kiểm soát dữ liệu khi chúng tôi đang thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các bên thứ ba đáng tin cậy làm bộ xử lý dữ liệu của mình cho các mục đích kỹ thuật và tổ chức, bao gồm cả thanh toán và tiếp thị qua email. Chúng tôi nỗ lực hợp lý để đảm bảo bộ xử lý dữ liệu của chúng tôi tuân thủ GDPR.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nicole@mentalhealthketo.com hoặc 2015 NE 96th CT, Vancouver, WA 98664.  

 Lần cập nhật cuối cùng: 05 / 11 / 2022